SAKARYA KARASU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Namık Kemal Ortaokulu Okul Kantini Kiralama İhalesi

Namık Kemal Ortaokulu  Okul Kantini Kiralama İhalesi

İlçemiz Namık Kemal Ortaokulu kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verilecektir.

İhale 23/08/2016 salı günü saat 11:00 da İlçe Mİlli eğitim Müdürlüğünde yapılacaktır.

 

  

KİRALAMA İŞLEMLERİ

KARASU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Namık Kemal Ortaokulu

Kantin İşletme İşine Ait Kiralama İşlemleri

İhale İlanı

 

Karasu İlçesi Namık Kemal Ortaokulu Kantini Okul Aile Birliği tarafından, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde ihale ile kiraya verilecektir.

1- Pazarlığa konulan  kantinin bulunduğu eğitim kurumunun

a)

Okulun Adı

Namık Kemal Ortaokulu

b)

Bulunduğu İl ve İlçe

Sakarya / Karasu

c)

Kira Tespit Komisyonunca Belirtilen Muhammen Bedel

3.000.00 TL

d)

İhalenin Yapılacağı Yer

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

e)

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat

23 Ağustos 2016      Saat : 11:00

f)

Öğrenci Sayısı

480

g)

Eğitim Şekli

Tekli

h)

Kira Harici Elektrik

Müstecire aittir.

I)

Kira Harici Su ve Isınma

Müstecire aittir

i)

Okulun Adresi

İncilli Mah.602 Sokak No:1 Karasu / Sakarya

j)

Kantindeki Demirbaş Eşyalar

Kantinde bulunan mutfak dolabı ve raflar okula aittir.

k)

İhale pazarlık usulü yapılacaktır

 

2- İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

3- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranacak özellikler ile komisyona ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

4- İhaleye katılmak isteyenler ihale ile  ilgili şartnameyi , Karasu Halk Bankasında bulunan Namık Kemal Ortaokulu Okul Aile Birliğinin TR88 0001 2009 5870 0010 2601 28 İBAN Nolu Hesabına 100 TL yatırdıktan sonra dekontla beraber İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

A) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1. T.C. Vatandaşı Olmak

2.  İhaleye 61( Altmış Bir) Yaşından Gün Almamış Gerçek Kişiler Katılabilir. Şirketler, Dernekler, Vakıf ve Birlikler İhaleye Katılamazlar.

3. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

4. Başka bir kantin işletiyor olmamak.

5. İhalesine katılan okulun servis taşımacılığını yapmamak.

6. İhaleye vekâletle girilmez. Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmi ve ya gayri resmi devir ve temlik yapılamaz.

7. Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır ancak katılımcıların hiçbirinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

8. Yönetmelik ekini ( Ek-2) 9’uncu maddesi hükmü gereği, yapılacak ihalelere katılacaklardan ilgili meslek odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge istenecektir.

9. İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir.

 

10. Geçici teminat muhammen bedelin yıllık kira bedelinin %10 olan 2.700.,00 TL olup Karasu Mal Müdürlüğüne Makbuz karşılığı yatırılacaktır.

B) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR

1.İkametgah Senedi

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. Sabıka Kaydı

4. Başka Bir kantin Çakıştırmadığına dair taahhütname ( Sakarya Kantinciler Odası )

5. Meslek Yeterlilik Belgesi ( Ustalık , kalfalık,kantin işletme belgesi) Aslı

6. İhaleden Men yasağı olmadığına dair yazı

7. Okulun Servis taşımacılığı yapmadığına dair yazı ( İlgili Okul Müdürlüğünden )

8. Geçici Teminat Bedel Makbuzu ( Mal Müdürlüğünden alınan )

Not: İhale Komisyonuna verilecek  belgelerin  tümü asıl evrak olacaktır.

İş bu ihale 12 Ağustos 2016 Cuma günün saat 11:00 dan 23 Ağustos Salı saat 11: 00 a kadar Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün http:// karasu.meb.gov.tr adreslerinde ve Karasu Kaymakamlığı , Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Karasu Belediyesi ilan panolarında ve ilgili okul kapısında asılı kalacaktır.

Evrak Teslimi :23 Ağustos 2016 Salı günü saat :11:00 a kadar Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Servisine teslim edilecektir.

 

 

 

11/08/2016

 

Namık Kemal Ortaokulu

 

İhale Komisyonu

İncilli Mahallesi Plaj Caddesi Hükumet Konağı Kat 4 54500 KARASU/SAKARYA - 0264 718 11 26

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.