SAKARYA KARASU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Gazi İlkokulu Kantin İhale İlanı

KİRALAMA İŞLEMLERİ İHALE İLANI

KARASU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİ İLKOKULU

Kantin İşletme  İşine Ait Kiralama İşlemleri

İhale İlanı

 

                Madde 1. İhale konusu iş; Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı  Gazi İlkokulu  Müdürlüğübinası kantini, 09/02/2012 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

                Madde 2. Söz konusu okul kantini 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir.

               

            Madde 3. Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

 

 

                a) Kurumun Adı                                    : Gazi İlkokulu 

                b) Bulunduğu İlçe                                  : SAKARYA/KARASU

                c) Kira Tespiti Komisyonca                         

                    Belirlenen Aylık Muhammen Bedel    :  1250,00 TL  (binikiyüzelli)(Aylık)

                d) İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat         : 9 Kasım 2017 Perşembe günü saat  11:00

                e) İhalenin Yapılacağı Yer                      : Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

                f) Öğrenci Mevcudu                                 : 322

                g)Personel Sayısı                                     : 20

               

               

                Madde 4. İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

 

                Madde 5. İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartnameyi Karasu Gazi ilkokulu Müdürlüğü Ziraat Bankası Karasu Şubesi TR37 0001 0002 9768 4709 0250 01 nolu hesabına 50.-TL (Elli TL) yatırarak, makbuz karşılığında Karasu Gazi İlkokulu Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

 

                Madde 6. İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.

 

A-) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR:

 

1.      İkametgah belgesi (Karasu İlçesinde son bir yıldır ikamet ettiğine dair)

2.      Nüfus cüzdanı fotokopisi

3.      Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak)

4.      Başka bir kantin çalıştırmadığına dair son 3 ay içinde alınmış belge (Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınacak)

5.      İhaleden men yasağı almadığına dair Belge. (Kantinciler Derneğinden alınacaktır.)

6.      Vergi Borcu olmadığına dair Belge. (Karasu Vergi Dairesinden alınacaktır.)

7.      Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde Katılımcılardan 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre Kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır;

8.      İş yeri açma belgesi üzerinde “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nca düzenlenen ustalık belgesine tanınan bütün hakları kapsar” ibaresinin yer aldığı iş yeri açma belgeleri ustalık belgesi ile denk sayılacaktır.

9.      Ancak katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda; öncelik sırasına göre kantincilik alanında iş yeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

10.  İhale şartnamesi alındı dekontu. (Aslı)

11.  İhale şartnamesinin imzalı örneği.

12.  Geçici teminat Karasu Gazi ilkokulu MüdürlüğüHalk Bankası Karasu Şubesi TR71 0001 2009 5870 0016 0001 18  nolu hesabına, tespit edilen yıllık kira bedelinin %3’ünden az olmamak tekabül eden tutarı geçici teminat olarak yatırdığına dair dekont.

13.     İhaleye katılacak iştirakçinin sağlık raporu(6 aydan eski olmamak)

 

B-) ÖZEL ŞARTLAR

 

1-      İhaleye katılmak isteyen kişi bizzat katılacaktır.(Vekalet ile ihaleye girilmez)

2-      İhaleye 18 yaşından küçük olmamak şartıyla gerçek kişiler katılabilir.

3-      Komisyon başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakınları ihaleye katılamazlar.

4-      Bir önceki kantin işletmecisinin yapmış olduğu masraflar Gazi ilkokulu Müdürlüğü Gazi ilkokulu Müdürlüğü Ziraat Bankası Karasu Şubesi TR37 0001 0002 9768 4709 0250 01 nolu hesabına yatırılacaktır.

 

 

 

 

              Madde 7. İş bu ilan  01 Kasım 2017 Çarşamba Günü saat 14:00   ile 7 Kasım  2017  Çarşamba günü saat  17:00 ’ye kadar 7 (yedi)  gün süre ile Karasu Kaymakamlığı İlan Panosunda, Karasu Belediyesinden İlan Edilmek Suretiyle, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesi (www.karasu.meb.gov.tr) ve Gazi  İlkokulu ilan panolarında ilan edilecektir.

                                           

 

 

 

31/10/2017

Gazi İlkokulu

 

İhale Komisyonu 

İncilli Mahallesi Plaj Caddesi Hükumet Konağı Kat 4 54500 KARASU/SAKARYA - 0264 718 11 26

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.