SAKARYA KARASU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme (Ücretli Öğretmenlik) Başvurusu

Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme (Ücretli Öğretmenlik) Başvurusu

KARASU KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI GÖREVLENDİRME (ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK) BAŞVURULARI

 

 

 İlgili Mevzuat :

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun

c) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.

d) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği

d) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

e) Talim ve Terbiye Kurulunun 9 No'lu Kararı.

h) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 29/03/2011 tarihli ve 1985 sayılı 2011/43 No'lu Genelgesi.

 

Genel Açıklamalar:

İlçemizde bulunan eğitim kurumlarına (merkez ve bağlı mahalleler/köyler) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı süresince öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ihtiyaç bulunan/oluşacak eğitim kurumlarında, ihtiyaç, ders ücreti karşılığında görev almak isteyen kişilerin görevlendirilmesi yoluyla karşılanacaktır.  

Görevlendirmeler, e-devlet üzerinden başvuru yapan kişiler arasından yapılacaktır.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ücretli Öğretmenlik Başvuruları (e-devlet) https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılacaktır.

(Not: 22/08/2022 tarihinden önce başvuru yapanların başvurularını yenilemeleri gerekmektedir.)

Görevlendirmeler Bakanlığımızın 05.06.2021 tarihli ve 26043924 sayılı yazısında belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

Bakanlık yazısı için TIKLAYINIZ.

Ders Ücreti Karşılığı Öğretmenlik İçin Aranan Genel Şartlar :

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sağlık durumu, öğretmenlik görevini yapmasına engel teşkil etmemek.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş (2023 yılı Temmuz ayına kadar askerlik görevine alınmayacağını belirten belge istenecektir.)

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmıyor olmak.

8. Emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenleri ders ücreti karşılığı öğretmenlik müracaatında bulunabileceklerdir.

9. Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (Almanca, İngilizce) Rehberlik, Sınıf öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak adaylar KPSSP121 puan türünden sıralama yapılacaktır.

10.Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar KPSSP10 puan türünde, eğitim fakültesi (öğretmenlik) dışındaki diğer fakülte/bölümlerden mezun olanlar ilgili puan türünde sıralama yapılacaktır.

Başvuru İşlemleri :

1. Başvuruların, ders ücreti karşılığında görev almak isteyen adaylarca, kendilerine ait e-devlet şifresi ile e-devlet sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

2. Görevlendirmeler; Müdürlüğümüzce kurulan komisyon marifetiyle ve ilgili mevzuat ile Bakanlığımız 05.06.2021 tarih ve 26043924 sayılı yazısında belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.  

3. Görevlendirmeler, Müdürlüğümüz tarafından, görevlendirileceklere durum, telefonla veya SMS ile bildirilecek olup bu nedenle görev talebinde bulunanların e- devlet sistemindeki telefonlarını güncel ve açık tutmaları gerekmektedir. Kendisine görev tebliğinde bulunulacak adayın telefona veya SMS'e cevap vermemesi durumunda, sıradaki adaya görev verilecektir.

4. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda görevlendirme tebliği yapılan adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru dilekçesini doldurarak istenen diğer belgeler ile birlikte Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesine müracaat edeceklerdir.

Başvuru form dilekçesi için TIKLAYINIZ

5.Başvuruda bulunan adaylar, başvuruda istenen evrakları eksiksiz olarak başvuru dilekçesine ekleyerek Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Hizmetleri Şubesi ilgili birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belge tesliminde bulunmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak olup varsa yapılan görevlendirme iptal edilecektir. Bu durumda sorumluluk adaylarda olup; adaylar, herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

6. Evrak teslimi sırasında, konu ile ilgili sözleşme imzalanacaktır.  

 

İstenecek Evraklar :

1. Müracaat Form Dilekçesi (Müdürlüğümüzden veya web sayfamızdan alınabilir)

2. Form dilekçe ekleri

a) Nüfus cüzdanın fotokopisi (Aslı görülmek şartıyla)

b) Diploma/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi veya e- devlet çıktısı (Belge aslı görülmek şartıyla veya Müdürlüğümüzde doğrulanmak şartıyla e-devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

(Belgelerin asılları, görüldükten sonra iade edilecektir. E- devlet çıktısının doğruluk sorgulaması yapılacak olup herhangi bir usulsüzlük durumunda sorumluluk şahsa ait olacak, yapılan görevlendirme iptal edilecek ve ilgili makamlara gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.)

c) (Varsa) Pedagojik Formasyon veya Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi

ç) Emeklilik kimlik kartı fotokopisi (Emekliler için)

d) (Varsa) Kurs, seminer belgesi (Görevlendirmeye esas; İngilizce, Özel eğitim vb. sertifikalar)

e) KPSS Sonuç Belgesi (Varsa)

f) 60 Saatlik Okul Öncesi Seminer Belgesinin Fotokopisi.

g) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi

h) Adli Sicil Kaydı (Yeni tarihli olması koşuluyla e-devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

ı) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Yeni tarihli ve hangi kuruma verileceği belirtilmiş olması şartıyla e-devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

i) Fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş olmalı)

k) Öğretmenlik yapmasına engel bir durum bulunmadığını belirtir sağlık raporu

    (Belgelerin tamamlanması ve Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesine zamanında, doğru ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmesinden aday sorumludur. Görevlendirme aşamasında belgelerinde eksiklik bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sorumluluk adaya ait olacaktır.)

İncilli Mahallesi Plaj Caddesi Hükumet Konağı Kat 4 54500 KARASU/SAKARYA - 0264 718 11 26

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.